Угода про користування Інтернет-ресурсом

Для роботи з abonent.city необхідно ознайомитися з даною Угодою про користування Інтернет-ресурсом і прийняти її умови.

Угода про користування Інтернет-ресурсом (далі по тексту — «Угода») відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України є публічною офертою, та укладається між фронт-офісом Регіонального сервісного центру обслуговування споживачів комунальних ресурсів та енергоносіїв (далі по тексту — «Компанія»), суб'єктом господарської діяльності, зареєстрованим відповідно до законодавства України, який є адміністратором Інтернет-ресурсу «abonent.city» (далі по тексту — «Сайт»), з одного боку, і відвідувачем Сайту — фізичною особою, яка досягла віку 18 (Вісімнадцяти) років (далі — «Користувач»), з іншого боку, про таке:

 1. Визначення основних термінів Угоди
  1. «Акцепт» — прийняття всіх без винятку умов цієї Угоди Користувачем (надання акцептантом повної і безумовної згоди з даною офертою та її умовами) шляхом здійснення процедури Реєстрації на Сайті, після чого ця Угода набуває юридичний статус письмовій угоди (цивільно-правового договору змішаного типу).
  2. «Реєстрація» — успішне заповнення Користувачем реєстраційної форми яка проводиться Користувачем виключно після ознайомлення і підтвердження згоди з умовами Угоди про користування Інтернет ресурсом та додатками до неї, що дозволяє створити на Сайті його обліковий запис та свідчить про свідому волю Користувача до укладення даної Угоди про користування Інтернет ресурсом і про Акцепт даної оферти.
  3. «Обліковий запис» — сукупність даних про Користувача, що включає інформацію надану Користувачем і внутрішню інформацію Сервісу про Користувача.
  4. «Сервіс» («Сервіси») — сукупність технічних і технологічних можливостей Сайту, що надаються Компанією Користувачеві після Акцепту цієї Угоди, в тому числі, але не обмежуючись, можливість віддаленої оплати комунальних послуг підприємств, які користуються послугами Компанії.
  5. «Програмне забезпечення» — програми для електронно-обчислювальної машини, база даних, що забезпечують функціонування Сайту і зберігання відноситься до нього, в тому числі породжувані такими програмами аудіовізуальні відображення.
  6. «Сайт» — abonent.city
 2. Предмет цієї Угоди
  1. Відповідно до цієї Угоди Компанія надає Користувачеві Сервіс, а Користувач тимчасово користується Сервісом протягом строку дії цієї Угоди (розділ 9).
  2. Ця Угода розглядається Сторонами і приймається Користувачем виключно спільно з Умовами користування та Політикою конфіденційності, які є невід'ємними частинами Угоди.
  3. Користувач визнає, що Сайт та Сервіс є складними результатами інтелектуальної (творчої) діяльності, і приймає Сервіс за принципом «як є». Користувач вправі відмовитися від використання Сайту і Сервісу в будь-який момент на свій розсуд.
  4. Компанія має право не надавати будь-які можливості Сервісу незареєстрованим відвідувачам Сайту.
 3. Права та обов'язки Компанії
  1. Компанія має право вдосконалювати Сервіс, розширювати його можливості.
  2. Компанія має право повідомляти Користувача про нові можливості Сервісу за адресою електронної пошти, вказаною Користувачем при Реєстрації.
  3. Компанія має право без узгодження з Користувачем модифікувати Сайт будь-яким способом за своїм розсудом, у тому числі змінювати дизайн Сайту, умови надання Сервісів, додавати нові Сервіси, припиняти надання Сервісів, а також переривати доступ до Сайту в процесі проведення Компанією зазначених вище робіт. У разі відключення доступу до Сайту та/або Сервісу на значний проміжок часу (більш 24 годин), Компанія докладе всіх зусиль сповістити про це Користувача за наявності такої можливості.
  4. Компанія має право популяризувати і просувати Сайт та Сервіс; має право розміщувати матеріали рекламного характеру на будь-якій сторінці Сайту, включаючи, але не обмежуючись, контекстною рекламою, банерами, а також відео та інтерактивними рекламними роликами в Сервіс.
  5. Компанія має право відмовити Користувачеві в Реєстрації, тимчасово призупинити роботу Облікового запису користувача або видалити обліковий запис користувача без попередження і пояснення причин.
  6. Компанія залишає за собою право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення користувачів змінювати умови цієї Угоди, розміщуючи оновлений текст Угоди на Інтернет-сторінці Сайту за адресою abonent.city/ua/ugoda-koristuvacha.
  7. Компанія має право застосовувати до Користувача, що порушує умови цієї Угоди, передбачені Угодою заходи впливу, а також вимагати застосування до Користувача санкцій та відповідальності передбачених законодавством України.
  8. Компанія приймає залежні від неї заходи щодо забезпечення конфіденційності персональних даних Користувача, зазначених ним при Реєстрації, відповідно до Політики конфіденційності. Компанія має право записувати, зберігати, обробляти та іншими способами використовувати персональні дані Користувача, і зобов'язується не надавати їх третім особам без відповідного припису держоргану, рішення суду або з інших підстав передбачених чинним законодавством України.
  9. Компанія розміщує інформацію про заходи організаторів і не несе відповідальності за їх дію чи бездіяльність, які можуть спричинити несприятливі наслідки для Користувача.
 4. Права та обов'язки Користувача:
  1. Користувач гарантує, що його вік становить більше 18 (вісімнадцяти) повних років.
  2. Користувач вправі здійснювати використання Сайту і Сервісу відповідно до цієї Угоди.
  3. Користувач має право знайомитися з будь-якою інформацією Сайту. Користувач визнає, що доступ до деяких видів інформації може бути обмежений в силу необхідності виконання додаткових організаційно-технічних чи правових процедур, визначених Компанією та/або Умовами використання Сервісу, а також збоїв в роботі Сервісу.
  4. Користувач не має права недобросовісно (без дозволу правовласника) копіювати і запозичувати матеріали з Сайту.
  5. Користувач зобов'язується забезпечити конфіденційність і збереження свого облікового запису, не передавати іншим особам логін і пароль для входу на Сайт. Користувач несе особисту відповідальність за всі дії, вчинені з використанням його облікового запису та несе всі негативні наслідки які стануть наслідком використання його облікового запису третіми особами.
  6. Користувач зобов'язується ознайомитися з усією інформацією, що стосується його єдиного особового рахунку, а також умов оплати комунальних послуг. Користувач визнає та погоджується, що Компанія не несе відповідальності в разі, якщо цей обов'язок не був виконаний Користувачем.
  7. Користувач вправі звертатися до Компанії з побажаннями, пропозиціями, запитаннями та претензіями з приводу роботи Сайту і Сервіс, а також в інших випадках, коли необхідний оперативний зв'язок з фахівцем Компанії або розробником Програмного забезпечення Сайту, в порядку, передбаченому розділом 8 Угоди.
  8. Користувач зобов'язується негайно інформувати Компанію у порядку, передбаченому розділом 8 Угоди, в разі виявлення помилок в роботі сайту, отримання чужих персональних даних, некоректного відображення інформації.
  9. За використання Сайту, Сервісу або Програмного забезпечення способами, не передбаченими цією Угодою, що порушує права Компанії або третіх осіб, Користувач відповідно до законодавства України та міжнародних норм і правил несе цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність.
  10. Користувач зобов’язаний неухильно дотримуватись даної Угоди, Умов користування сайтом, Політики конфіденційності, чинного законодавства України.
  11. Користувач зобов’язаний не порушувати права інтелектуальної власності Компанії та третіх осіб, дотримуватись принципів та норм невикористання без ліцензійного дозволу в роботі об'єктів права інтелектуальної власності третіх осіб.
  12. Акцептувавши дану угоду, Користувач відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає Компанії однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на обробку персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у цій Угоді та додатках до них, рахунках, актах, накладних та інших документах, що стосуються цього Договору, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також підтверджує, що отримав повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних Компанії, та що повідомлений про свої права, як суб’єкта персональних даних, які визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», а також мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються.
 5. Обмеження відповідальності
  1. Починаючи використання Сайту і Сервісу, Користувач розуміє та визнає і погоджується, що в їх роботі можуть виникати технічні помилки та несправності, а також визнає і погоджується, що автори Програмного забезпечення Сайту і Компанія не несуть матеріальної відповідальності за будь-які наслідки роботи Сайту і Сервісу, за працездатність технічних засобів Користувача при їх використанні, за відповідність Сайту і Сервісу цілям Користувача.
  2. Користувач визнає і погоджується, що Компанія, забезпечуючи роботу Сайту і Сервісу, разом з тим, не несе відповідальність за його безперебійну роботу, за виникнення будь-яких незручностей і втрат при користуванні Сайтом.
  3. Користувач визнає і погоджується Компанія не несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань внаслідок збоїв, що сталися в роботі телекомунікаційних і енергетичних мереж, дії шкідливих програм, а також недобросовісних дій третіх осіб, спрямованих на несанкціонований доступ та/або виведення з ладу Програмного забезпечення та/або апаратного комплексу Компанії.
  4. Вміст Сайту носить виключно інформаційний характер. Користувач визнає і погоджується що Адміністрація сайту не несе відповідальності за неточність даних. Користувач визнає і погоджується що Компанія не несе відповідальності за можливі збитки, які можуть бути наслідком використання інформації з Сайту.
  5. Користувач визнає і погоджується що Компанія не несе відповідальності за інформацію, надану третіми особами, в тому числі, Організаторами заходів, так само як не несе відповідальність за (не) проведення цих заходів.
 6. Інтелектуальна власність
  1. Цією Угодою Користувачеві надається право використовувати Сайт, Сервіс та Програмне забезпечення на умовах цієї Угоди протягом терміну його дії.
  2. Користувач підтверджує, що використовуватиме Програмне забезпечення, інтегроване в Сайт, тільки відповідно до цієї Угоди, і не здійснюватиме спроб «розкрити код», копіювати, емулювати, створювати нові версії, здавати в найм чи оренду, продавати, змінювати, декомпілювати , аналізувати код, іншим чином використовувати вихідний текст і об'єктний код Програмного забезпечення без письмового дозволу Компанії.
  3. Користувач визнає, що виключне право (в повному обсязі), як на зазначені продукти, так і на їх складові частини та похідні від них продукти, належить Компанії.
 7. Здійснення оплати за комунальні послуги
  1. Компанія забезпечує можливість здійснення он лайн оплати за комунальні послуги.
  2. Для здійснення оплати Користувач вибирає надавача послуг на Сайті, після чого йому надається можливість вибору методу оплати і Сервіс направляє його на сторінку платіжної системи. Оплата відбувається згідно правил вибраної платіжної системи.
  3. Компанія надає можливість друкування зведеної інформації для оплати за комунальні послуги у відділеннях банків.
 8. Розгляд скарг і запитів
  1. Запитання, пропозиції, коментарі, скарги та інші повідомлення Користувача з питань роботи Сайту або Сервісу, направляються Компанії за наступною адресою електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  2. Компанія не несе відповідальності за неотримання Користувачем відповіді на його запит. У разі неотримання Користувачем відповіді Компанії на протязі 30 днів з дати отримання запиту Компанією, Користувач відправляє повторний запит на поштову адресу Компанії, вказану нижче в її реквізитах, рекомендованим листом, з повідомленням про вручення.
  3. Повідомлення Користувача на адресу Компанії, які не дозволяють ідентифікувати Користувача, Компанією не розглядаються.
  4. Якщо Користувач не згоден з мотивуваннями відповіді Компанії, то він має право направити Компанії повторний лист з більш докладним викладом ситуації та/або питання та/або пропозиції.
  5. Будь-які претензії Користувача, прямо адресовані Компанії та/або пов'язані з Сайтом, підлягають вирішенню в досудовому порядку за викладеною вище процедурою обміну письмовими повідомленнями.
  6. При неможливості вирішення претензій або спорів шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в порядку, передбаченому чинним законодавством України, на підставі законодавства України, за місцем знаходження Компанії (договірна підсудність).
 9. Дія цієї Угоди
  1. Ця Угода укладена на термін — з моменту його Акцепту Користувачем до дати дії облікового запису користувача.
  2. Прийняття Користувачем положення нової редакції Угоди, прийнятого Компанією в порядку пункту 3.6 Угоди, є обов'язковими для продовження роботи облікового запису користувача.
  3. Користувач має право відмовитися від прийняття нової редакції цієї Угоди, що спричинить негайну деактивацію Облікової записи. При цьому Компанія залишає за собою право зберігати дані про Користувача відповідно до Політики конфіденційності.
  4. Користувач має право знайомитися з актуальною редакцією Угоди за допомогою переходу на Інтернет-сторінку Сайту abonent.city/ua/ugoda-koristuvacha.